Nađa jede šećernu vunu Bašta jedne od kafana Halid Muselinović (napred) i lokalni pijanica-zabavljač u pozadini Nađa fotografiše Halida Ispred šatre Šatra